תקנון האתר

(xRelex.com) תקנון "אקסרילקס" להלן האתר.
נשמח לומר ולהגיד תודה שבחרת להשתמש באתר שלנו ,הפורטל פורס בפנייך מגוון אפשרויות של עיסויים מקצועיים מפנקים לגוף ולנפש. אנחנו המנהלים רוצים לשפר את חווית הגלישה והפרסום ומקווים כי תהנה ממנו בצורה הרבה ביותר.
השימוש באתר יהיה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש , הנך מתבקש לא לעשות שום שימוש באתר .
להלן תנאי השימוש ( "התנאים ו/או תנאי השימוש") אשר מגדירים ומשקפים את זכויות והחובות בין מנהלי האתר לבינך הגולש באתר ו/או המפרסם אשר מעוניין לפרסם באתר זה.
תנאי השימוש הינם לרשותם של מנהלי האתר והינך מצהיר בזאת כי לא תעשה בו כל שימוש לצורך האישי שלך בתור גולש או מפרסם באתר. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "גולש באתר" ו/או "המפרסם באתר" ו/או |"בית עסק" ו/או "מעסה" משמעו כל אדם ו/או עסק אשר עושה שימוש באתר זה לכל צורה אשר תהיה ובכל דרך אשר עושה שימוש באתר זה ( להלן: "הגולש" ו/או המפרסם).
אתר זה הינו פלטפורמת שיווק אינטרנטי לפרסום בתחום העיסוי – מעסים ומעסות ("מסאז'יסטים"), טיפולי גוף וספא , תקנון זה הינו מחייב את המשתמשים בו ויפעל לטובת כל הצדדים, נציגיהם, יורשיהם, עובדיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
לאחראי האתר ניתנת הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר ללא התרעה מראש , יש לציין כי זה אינו פוטר את גולש /מפרסם באתר לעמוד בתנאי השימוש של תקנון האתר.
מנהלי האתר מודים לך על בחירתך לגלוש ו\או לפרסם באתר, ומקווים כי תיהנה ותפיק ממנו את המרב. אנחנו מזמינים אותך ליהנות מהאתר באופן מלא , אך ורק במידה של עמידה בחוקי מדינת ישראל ולפי חוקי תנאי השימוש של אתר זה.
תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מסדירים ומגדירים את החובות והזכויות בין מנהלי האתר לבינך הגולש באתר ו/או המפרסם אשר מעוניין לפרסם באתר.
בכפוף לתנאי השימוש, המונח "גולש באתר" ו/או "המפרסם באתר" ו\או "בית עסק" ו/או "מעסה" משמעו כל אדם ו/או עסק אשר עושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "הגולש" ו/או המפרסם).
משתמשי האתר יורשו להשתמש בפלטפורמת אתר זה אך ורק במידה והם עברו את גיל 18 , כל משתמש מתחת לגיל 18 אשר נקרא קטין ו/או כל משתמש אחר אשר בחוק אינו רשאי לנקוט אמצעים משפטיים ללא אישור של אפוטופרוס או אחראי המוגדר בחוק, עדיין משתמש באתר.
מנהלי האתר יראו את זה כשימוש באתר שנעשה בעקבות אישור של אותו אחראי/ אפוטופרוס. אך ורק אדם אשר מלאו לו 18 שנים רשאי להשתמש באתר זה.
משתמש האתר מצהיר כי אינו נתן הצהרה שקרית ולכן לא תישמע שום תלונה מצד גולש ו/או מפרסמי האתר כנגד מנהלי האתר במידה של פגיעה ישירה או עקיפה נגד גולש/או מפרסם באתר.
מנהלי האתר אינם לוקחים אחריות על כל קשר אשר מתגבש בין מפרסם באתר ולבין גולש באתר ובזאת, משתמשי האתר מודעים לעניין כי מנהלי האתר לא לוקחים שום חלק בתור צד ג' בין הגולש למפרסם.
כל קשר בין מפרסם באתר זה ובין גולש אתר זה אינו באחריות מפרסמי האתר וכי למנהלי האתר אין שום דרך לדעת או לפקח באופן ישיר או עקיף לגבי כל טיב היחסים בין גולשי האתר למפרסמים בו. כל דו שיח בכתב ובעל פה בין המפרסמים באתר לבין הגולשים באתר יעשה ללא מעורבות של האתר או תיווך בין הצדדים.
בהתאם לכך למנהלי האתר לא תהיה שום דרך להבין ולדעת מה מתרחש וקורה בפועל בין מפרסם ובין גולש באתר. ולכן , על אחריות הגולש להיות מודע לכל פרטי העסקה ולא לראות את מנהלי האתר כגורם שאליו יש לפנות במקרה של הטלת ספק ו/או טענה על אשר חווה במהלך הגלישה באתר ו/או שימוש בשירותים המוצעים באתר.
במידה וגולש או מפרסם באתר מבקש ממנהלי האתר ליצור קשר עם אחד הגורמים הנ"ל (גולש ו/או מפרסם) , יידע כי אין ביכולתם של מנהלי האתר לשמש כגורם מקשר בין הגורמים (להלן: מפרסם ו/או גולש באתר).
מנהלי האתר אינם מקיימים כל קשר עם גולשי האתר והמפרסמים בו למעט מתן פלטפורמה לפרסומים אינטרנטיים בפלטפורמה. וכי אין ביכולת או ברצון מנהלי האתר ליצור קשר עם מפרסם באתר אלא אם זה קשור אך ורק לפרסומו האישי באתר.
גולשי האתר ומפרסמי האתר מודיעים בזאת כי הם מוותרים על כל סוג של תביעה ו/או טענה כנגד מנהלי האתר בגלל פגיעה כלשהי אשר נגרמה להם כתוצאה מגלישה באתר ו/או מכל טיב של קשר אשר נעשה בין מפרסם ולבין גולש באתר.
מנהלי האתר מורשים בזאת לעשות על שינוי אשר יחפצו בו במודעות הפרסומיות באתר וביכולתם להוריד כל סוג של תוכן או תמונה אשר יראו לנכון ללא שום הודעה מראש או הסבר מפורט למפרסמים באתר.
מפרסם באתר חייב לקחת אחריות על אשר הוא מפרסם באתר ולשים לב כי אינו מפרסם כל מידע או תמונות פוגעניות אשר יכולות להיחשב כהטרדה מינית או פגיעה כלש היא בכל גולש באתר.
חשוב לציין כי האתר מדבר בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכי הוא מודע לעניין כי משתמשי וגולשי האתר הינם גברים ונשים כאחד , לכן כל פסקה ומשפט בתקנון זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד ללא שום הבדל מין ו/או דת או גזע.
כל מפרסם וכל גולש באתר מוותר בזאת על יכולתו לתבוע את מנהלי האתר בגין נזק כספי ו/או נפשי ו/או נזק בריאותי או פיזי אשר נגרם לו מתכנים באתר או מהשירותים שקיבל ממפרסם באתר. כל גולש באתר מודיע בזאת כי הוא אינו יכול לנקוט כל הליך משפטי נגד מנהלי האתר בגין כל פגיעה אשר הוא מרגיש ו/או מוכיח כי חווה בעקבות שימוש באתר או בשירותים שהמפרסמים באתר מציעים בו. על המפרסם לא לגרום שום נזק למשתמשי האתר וכי מוטלת עליו האחריות הזו ללא שום קשר למנהלי האתר אשר אינם אחראים על כל המתחרש בין מפרסם לבין גולש באתר אשר השתמש בשירותים שהמפרסם הציע.
האתר מספק שירותי אחסון , שיווק וקידום. האתר מציע חבילות פרסום המשתנות להתאם לצורכי ולרצוני מנהלי האתר וכי לא תינתן לכל מפרסם באתר לדרוש כל סוג של בקשה ממנהלי האתר, לרבות החזרים כספיים או פיצוי בגין פגיעה כלשהיא.
כל פנייה על פגיעה כלשהיא של הטרדה מינית על פי חוק איסור הטרדה מינית או על פרסום מידע המרמז על מין , תהיה תקפה אך ורק למפרסם באתר ולא על מנהלי האתר.
המפרסם באתר מצהיר בזאת כי הוא אינו יציג תמונות או יציג מידע באתר אשר מרמז על מין או רומז על תקיפה מינית .
וכי על המפרסם האחריות לשמור על רוח הדברים מקצועיים הן מבחינת השירותים שהם מספקים והן מבחינת הקשר שנעשה בין המפרסם לבין הגולש לא במודעותו המלאה של מנהלי האתר אשר אין ביכולתם לשקף את מלוא טיב היחסים בין המפרסם לבין הגולשים באתר.
למנהלי האתר תהיה אפשרות לחסום או לעצור פעילות של כל מפרסם באתר ללא כל התרעה מראש או הסבר מפורט לסיבת החסימה או הפסקת הפעילות של המפרסם באתר, ללא שום אפשרות לקבלת החזר כספי מצד מנהלי האתר.
המשך גלישה מהנה ועיסוי מהנה.